Mission 3 – Data: Brug og Beskyttelse

Dét skal du vide, før du går i gang

På denne mission skal I arbejde med en bestemt gruppe aftagere og finde en kreativ måde at sikre disse grupper i forhold til misbrug af privat data. For ved de hvad der sker, når der lægges cookies på ens computer eller mobil? Og hvordan kan man minimere at data bliver brugt til andet end, hvad man har givet lov til?  
I skal arbejde med rigtige data-udfordringer med fokus på data-sikkerhed! Men download missions-materialet, og sæt jer ind i missionen, og husk at der ligger inspirationsvideoer i bunden af siden som vi anbefaler jer at se.

Vurderingskriterier

Eleverne har gennemført den valgte mission

Eleverne demonstrerer relevant viden om digital sikkerhed og kan bruge fagudtryk, som er relevante for den valgte case

Eleverne fremlægger deres problemstilling, research, designvalg og løsning klart og præcist, og de har forskellige produkter med, som understøtter deres formidling

Eleverne har lavet en original og troværdig løsning, hvor sammenhængen mellem deres research og missionens problemstilling er klar.

Download missionen og begrebsplakaten her!

Anbefalede videoer til missionen

Hvorfor skal vi blive bedre til at passe på egne data? v. Eunice Teshela Munthali

Eunice Teshela Munthali er Senior Privacy and Accessibility Manager hos Microsoft og arbejder defor  med privacy til daglig. Eunice synes det er et meget vigtigt emne at sætte sig ind i for den unge generation – altså jer! Hun vil fortælle meget mere om hvorfor er det vigtigt at beskytte egne data og hvad I bør huske på når I ‘afleverer’ jeres data til virksomheder.

Hvad er cookies? v. Anne-Kathrine Eigen Schnügger

 Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr når du besøger en hjemmeside. Lyt til videoen og få mere videoen om hvorfor der forsvindes forskellige typer cookies.

Sådan laver du et godt dataflow-diagram  v. Lene Tolstrup

Lene Tolstrup arbejder er Associate Professor hos Aalborg Universitet og elsker at nørde i data og privacy. Hun vil gå i dybden med hvad er et dataflow og hvordan laver man et godt diagram, som I også skal lave i selve missionen.

Hvordan kan Cybermissionen indgå som en del af undervisningen?

Læs mere om det nedenfor!

Cybermissionen – Gymnasierne

Cybermissionen er velegnet til arbejdet med it-sikkerhed i informatik og/eller i fællesfaglige forløb på STX, HHX og HTX. 

I mission 1 og 3 arbejdes der anvendelsesorienteret med læreplanens faglige mål om, at eleverne skal kunne beskytte deres egne digitale identitet og egne data på internettet. Mission 1 kan desuden indgå i et fællesfagligt forløb med fokus på digital dannelse, fx mellem dansk, samfundsfag og informatik.Mission 2 handler om at lave trusselsvurdering for en virksomhed. Dermed dækker mission 2 læreplanens faglige mål om at kunne redegøre for menneskelige og tekniske aspekter af it-sikkerhed.  Alle missionerne har fokus på anvendelse af fagbegreber og faglige modeller samt på formidling til en bestemt målgruppe.

Cybermissionen – EUD

Cybermissionen kan på EUD anvendes til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med elevernes forståelse af it-sikkerhed og databeskyttelse. Dette kan være relateret både til elevernes fritid, og ifb med deres læreplads anvendelse af digitale systemer.
Missionerne kan i forbindelse med grundfag f.eks anvendes tværfagligt i Dansk og Design, hvor missionens produkt understøtter opfyldelsen af en række faglige mål inden for kommunikation og kommunikationsdesign, samt erhversinformatik hvor fagets mål for kompetenceområde: Digital myndiggørelse understøttes. I forbindelse med en mere brancheorienteret relation, kan missionerne kombineres med indhold på grundforløbets anden del, hvor it-sikkerhed kan indgå i et fagligt, erhvervsrelateret, perspektiv, eller på hovedforløbene hvor elevernes erfaring og viden fra lærepladsen kan være udgangspunkt for dialog omkring løsning af missionerne.

Cybermissionen – FGU

Cybermissionen kan på FGU bruges til at arbejde helhedsorienteret gennem praksis med aktuelle emner og digital dannelse. Mission 1 er oplagt at anvende i helhedsorienteret forløb, hvor fagene dansk, PASE, identitet og medborgerskab kan indgå.
Mission 3 har mere fokus på de mål, der arbejdes med i faget teknologiforståelse. Her kan eleverne bl.a. arbejde med at udvikle dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed såvel som etiske aspekter i anvendelsen af digitale teknologier og data, samt det at kunne forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund.