Hvad er Cybermissionen?

 Cybermissionen er først og fremmest et undervisningstilbud, hvor eleverne på en innovativ og lærerig måde får viden om aktuelle og virkelighedsnære it-sikkerhedsudfordringer. Derudover er det også en national konkurrence, hvor deltagerne kan dyste om, hvem, der har løst deres it-sikkerhedsmission bedst.  

Cybermissionen består af en række faglige forløb som er koblet på konkrete udfordringer, i materialet er de omtalt som missioner. I arbejdet med missionerne bliver eleverne præsenteret for vigtigheden af it-sikkerhed og udvikler en forståelse for, hvad det indebærer både fra et teknisk, menneskeligt og samfundsmæssigt perspektiv. Missionerne suppleres af videooplæg, som giver eleverne et indblik i hvordan man arbejder med cybersikkerhed i erhvervslivet og hos statslige myndigheder.

De klasser, der vinder Cybermissionen, får overrakt et stort præmiebevis, hvor der står at de er nationale vindere af Cybermissionen. De får også et flot vinder-stempel som de kan lægge på skolens hjemmeside.

Derudover bliver klassen inviteret til en halvdags konference på Aalborg Universitet i København, med workshops og spændende talks og naturligvis – præmieoverrækkelsen!  Eventuelle udgifter i forbindelse med transport til og fra Aalborg Universitet vil blive dækket af Cybermissionen.

Der findes 5 vindere i alt, én inden for hver mission.

Dét skal du vide, før du går i gang

Konkurrencens udgangspunkt er fem missioner, hvoraf eleverne skal løse én. Missionerne tager afsæt i virkelighedsnære udfordringer, inden for it-sikkerhed og databeskyttelse. Deltagelse i Cybermissionen er estimeret til at vare 5-6 timer.

Målgruppen for konkurrencen er alle ungdomsuddannelser og missionerne bliver tilpasset, så de er relevante for både de gymnasiale uddannelser, EUD og FGU. Man kan arbejde med materialet i specifikke fag, på tværs af fag og faglige områder, men også i forbindelse med temadage. Alle missionerne bidrager til elevernes digitale dannelse, ligesom de oparbejder innovative kompetencer når de skal løse missionerne. Undervisningsmaterialerne kan bruges præcis som det passer ind i din undervisning. Man må klippe, tilpasse, tilføje, rykke rundt lige som det passer en – og det er helt frivilligt om man ønsker, at deltage i den nationale konkurrence, det er kun et tilbud til dem, som synes det bidrager til elevernes motivation.

Målgruppen for konkurrencen er alle ungdomsuddannelser og missionerne bliver tilpasset, så de er relevante for både gymnasiet, erhvervsuddannelser og de forberedende grunduddannelser. Man kan arbejde med konkurrencen i specifikke fag, på tværs af fag og faglige områder, men også i forbindelse med temadage. Alle missionerne bidrager til elevernes digitale dannelse, ligesom de oparbejder innovative kompetencer når de skal løse missionerne.

Forløbet

Cybermissionen er bygget op i 5 faser:

  1. Først skal du som underviser vælge en mission, dine elever skal arbejde med.
  2. Hernæst skal de tilegne sig grundviden om cybersikkerhed, knyttet til den mission de arbejder på.
  3. Herefter skal de løse missionen, med en række værktøjer de får stillet til rådighed i materialet
  4. Til sidst skal de forberede en ultrakort præsentation, hvor de redegør for deres mission, de overvejelser de har gjort sig om den løsning de er kommet frem til og præsenterer deres løsning. De kan evt. præsentere for hinanden i klassen.
  5. Hvis I ønsker at deltage i den nationale konkurrence, skal klassen vælge den løsning, de synes er bedst og sende den ind. Læs hvordan længere nede på siden.

Missionerne

I 2022 vil der være 5 missioner, som man kan vælge imellem.

Missionerne udvikles af henholdsvis IT-Universitetet (ITU), Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet (AAU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). De kommer til at handle om følgende:

*Gør man brug af Misison 3 og Haaukins platformen, vil underviserne få tilsendt link med videoer til hvordan man løser opgaverne, når man registrerer sig via AAU. 

Mission 1

Awareness og adfærdsdesign ift. it-sikker adfærd

Mission 2

Privacy. Dvs. beskyttelse af individets personlige sikkerhed

Mission 3

Hacking. Her vil eleverne selv prøve kræfter med hacking

Mission 4

Etik. Hvad gør man eksempelvis hvis man opdager en sårbarhed i et system?

Mission 5

Sikkerhed i it-systemer – herunder risikovurderinger.

Cybermissionen samlet

Download fuld lærekompendie

Sådan deltager du

Første skridt er at tilmelde dig og din klasse(r) Cybermissionen på tilmeldingslinket  nedenfor – det er ikke bindende, men derved får du løbende alt den information, du har brug for.

Når du tilmelder en klasse, modtager du et lærer-kompendie med posten. Du modtager det i god tid inden Cybermissionen løber af stablen. Du behøver ikke lægge dig fast på én mission – du kan vælge præcis den eller de missioner, der passer bedst til de faglige områder du arbejder med.

Praktiske oplysninger

Cybermissionen skydes officielt i gang den 1. oktober, i anledningen af den internationale cybersikkerhedsmåned, og I vil modtage al materialet på forhånd. Det er dog op til jer – hvornår I vælger at arbejde med materialet. Der kommer en indledende introduktion for undervisere d. 19. september kl. 9.00 – 10.00 (vi sender tilmeldingslink ud til dette efter din tilmelding – det er dog frivilligt at deltage)!

Sådan kan Cybermissionen indgå som en del af undervisningen på de forskellige ungdomsuddannelser:

Cybermissionen – Gymnasierne

Cybermissionen er velegnet til arbejdet med it-sikkerhed i informatik og/eller i fællesfaglige forløb på STX, HHX, EUX og HTX. 

Cybermissionen – EUD

På EUD kan Cybermissionen anvendes til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med elevernes forståelse af it-sikkerhed og databeskyttelse. Dette kan være relateret både til elevernes fritid, og i forbindelse med deres lærepladsanvendelse af digitale systemer.

Cybermissionen – FGU

På FGU kan Cybermissionen til at arbejde helhedsorienteret gennem praksis med aktuelle emner og digital dannelse. Eksempelvis i et helhedsorienteret forløb, hvor fagene dansk, PASE, identitet og medborgerskab kan indgå.

UPLOAD:  Hvis du er tilmeldt, vil du til oktober modtage login-oplysninger til uploadsmodulet. Elevvideoerne skal være optaget i MP4 og må ikke vare mere end 5 min

FAQ

Hvilke ungdomsuddannelser må deltage i Cybermissionen?

Alle ungdomsuddannelser må deltage i Cybermissionen.

Er det gratis at deltage?

Ja. Der er ingen udgifter forbundet med deltagelse i Cybermissionen.

Hvor mange klasser må jeg tilmelde?

Alle de klasser du ønsker at deltage med. Men man må kun sende én video pr. klasse til den nationale konkurrence.

Hvad består den materialepakke jeg får tilsendt af?

Du får tilsendt et velkomstbrev, og et trykt lærerkompendie med de 5 missioner. Hvis I er flere lærere fra samme institution som har tilmeldt sig, sørger vi så vidt muligt for, at sende materialerne samlet.

Jeg vil gerne arbejde med Mission 3 (Haaukins) - Hvad gør jeg?

Mission 3 er lidt særlig, da det er hackingopgaver i et sikkert virtuelt miljø. For at komme igang, skriv til Mikkel fra AAU på mhch@es.aau.dk, han vil sende dig mere info om login samt link til underviservideoer.

Hvad kræver det af mig som underviser at lade min eleverdeltage i Cybermissionen?

Det kræver ingen specielle faglige forudsætninger, at deltage i Cybermissionen. Det kræver, at du tilmelder dig konkurrencen og gerne afsætter 5-6 timer i din årsplan.

I skriver at Cybermissionen er en konkurrence, hvordan forgår det?

Der bliver kåret 5 vindere, 1 indenfor hver mission. Klassen får et stort bevis på, at de har vundet Cybermissionen 2022, ligesom at skolen får tilbudt et emblem til deres hjemmeside, med vinderen af Cybermissionen 2022. Derudover bliver klassen inviteret til halvdagskonference hos Aalborg Universitet i København hvor vi sammensætter et spændende program med oplægsholdere og workshops. Eventuelle udgifter i forbindelse med kost og transport til og fra arrangementet bliver dækket af Cybermissionen.

Hvad kan man vinde?

Der bliver kåret  1 vinder indenfor hver mission. Klassen får et stort bevis på, at de har vundet Cybermissionen 2022, ligesom at skolen får tilbudt et emblem til deres hjemmeside, med vinderen af Cybermissionen 2022. Derudover bliver klassen inviteret på et besøg hos Aalborg Universitet i København hvor vi sammensætter et spændende program med oplægsholdere og workshops. Det forventes at finde sted i primo 2023, endelig dato gives så snart vi kender den. Eventuelle udgifter i forbindelse med kost og transport til og fra virksomhedsbesøget vil blive dækket af Cybermissionen.

Hvornår modtager jeg login-oplysninger til upload-modulet?

Du modtager login-oplysninger på mail i løbet af oktober.

Kan mine elever selv uploade deres video?

Nej, af verifikationshensyn er det kun den lærer, der tilmelder klassen konkurrencen, som kan uploade videoer.

I hvilket tidsrum kan mine elever arbejde på Cybermissionen?

Konkurrencen løber fra 3. oktober-7. december kl. 24:00, hvor det er sidste chance for at indsende en video og dermed deltage i den nationale konkurrence. Så I kan i princippet selv bestemme, hvornår I arbejder med Cybermissionen.

Findes der supplerende materiale jeg kan anvende i min undervisning?

Ja. Siden opdateres med plug’n’play undervisningsforløb som tilpasses de enkelte missioner, så de er lige til at gå til. På emu finder du bl.a. et stort vidensområde om cybersikkerhed og digital dømmekraft under alle uddannelsesområder.

Kommer der et informationsmøde om Cybermissionen?

Ja. Vi afholdte dette i september. Ønsker du at gense, så send os en mail – så  får du tilsendt et link til webinaret.

Hvilke kriterier vurderes elevernes præsentationsvideoer ud fra?

Præsentationerne vurderes ud fra følgende kriterier:

  • eleverne har gennemført den valgte mission
  • eleverne demonstrerer relevant viden om digital sikkerhed og kan bruge fagudtryk, som er relevante for den valgte case
  • eleverne fremlægger deres problemstilling, research, designvalg og løsning klart og præcist, og de har forskellige produkter med, som understøtter deres formidling
  • eleverne har lavet en original og troværdig løsning, hvor sammenhængen mellem deres research og missionens problemstilling er klar.
Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål til Cybermissionen?

Du kan kontakte Eva på eva.marie.ottow@stil.dk, hvis du har spørgsmål.

Cybermissionen er lavet i samarbejde med CyberSkills som udvikler materiale og aktiviteter målrettet ungdomsuddannelser indenfor cybersikkerhed.

CyberSkills realiseres af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Happy42, Akademiet for Talentfulde Unge, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond, som også finansierer indsatsen.

Hvem står bag?