Hvad er Cybermissionen?

Cybermissionen er først og fremmest et undervisningstilbud, hvor eleverne på en innovativ og lærerig måde får viden om aktuelle og virkelighedsnære it-sikkerhedsudfordringer. Derudover er det også en national konkurrence, hvor deltagerne kan dyste om, hvem, der har løst deres it-sikkerhedsmission bedst.  

Cybermissionen består af en række faglige forløb som er koblet på konkrete udfordringer, i materialet er de omtalt som missioner. I arbejdet med missionerne bliver eleverne præsenteret for vigtigheden af it-sikkerhed og udvikler en forståelse for, hvad det indebærer både fra et teknisk, menneskeligt og samfundsmæssigt perspektiv. Missionerne suppleres af videooplæg, som giver eleverne et indblik i hvordan man arbejder med cybersikkerhed i erhvervslivet og hos statslige myndigheder.

De klasser, der vinder Cybermissionen, får flotte vinder-t-shirts, hvor der står at de er nationale vindere af Cybermissionen. De får også et flot vinder-stempel som de kan lægge på skolens hjemmeside.

Derudover bliver klassen inviteret til en halvdagskonference på Aalborg Universitet i København, med workshops og spændende talks og naturligvis – præmieoverrækkelsen!  Eventuelle udgifter i forbindelse med transport til og fra Aalborg Universitet vil blive dækket af Cybermissionen.

Der findes, én vinder inden for hver mission.

Dét skal du vide, før du går i gang

Konkurrencens udgangspunkt er 5 missioner, hvoraf eleverne skal løse én. Missionerne tager afsæt i virkelighedsnære udfordringer, inden for it-sikkerhed og databeskyttelse. Deltagelse i Cybermissionen er estimeret til at vare 5-6 timer.

Målgruppen for konkurrencen er alle ungdomsuddannelser og missionerne bliver tilpasset, så de er relevante for både de gymnasiale uddannelser, EUD og FGU. Man kan arbejde med materialet i specifikke fag, på tværs af fag og faglige områder, men også i forbindelse med temadage. Alle missionerne bidrager til elevernes digitale dannelse, ligesom de oparbejder innovative kompetencer når de skal løse missionerne.

Undervisningsmaterialerne kan bruges præcis som det passer ind i din undervisning. Man må klippe, tilpasse, tilføje, rykke rundt lige som det passer en – og det er helt frivilligt om man ønsker, at deltage i den nationale konkurrence, det er kun et tilbud til dem, som synes det bidrager til elevernes motivation. 

Er du i tvivl om Cybermissionen er noget for dig, eller hvordan du afvikler forløbet med dine elever? Så kom med, når vi laver en virtuel gennemgang af materialerne. Vi afholder online indledende introduktion for undervisere på ungdomsuddannelserne d. 19. september kl. 09.00 -10.00.

Tilmeld dig via boksen nedenfor:

Forløbet

Cybermissionen er bygget op i 5 faser:

  1. Først skal du som underviser vælge en mission, dine elever skal arbejde med.
  2. Hernæst skal de tilegne sig grundviden om cybersikkerhed, knyttet til den mission de arbejder på.
  3. Herefter skal de løse missionen, med en række værktøjer de får stillet til rådighed i materialet
  4. Til sidst skal de forberede en ultrakort præsentation, hvor de redegør for deres mission, de overvejelser de har gjort sig om den løsning de er kommet frem til og præsenterer deres løsning. De kan evt. præsentere for hinanden i klassen.
  5. Hvis I ønsker at deltage i den nationale konkurrence, skal klassen vælge den løsning, de synes er bedst og sende den ind. Læs hvordan længere nede på siden.

Missionerne

I 2024 er der 5 missioner, som I kan vælge imellem.

Missioner er udviklet af henholdsvis Videncentret Viden om Data og CyberSkills som er et samarbejde mellem bl.a Aalborg Universitet (AAU), Copenhagen Business School (CBS), IT-Universitetet (ITU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) De kommer til at handle om følgende:

Mission 1:

Operation CyberGuard

Hvad fylder i medierne? Nøgleord som geopolitik, hybrid krig, deep fake og hackergrupper er blevet kendte ord i nyhedsbilledet – både nationalt og internationalt. Eleverne skal her på en mission, hvor de skal lave en dybdegående undersøgelse af en hackergruppe efter eget valg og lære om deres motiver, mønstre og angrebstyper.

Mission 2:

Operation CyberGuard

EnergiSikker er en (fiktiv) førende dansk virksomhed inden for energisektoren. De er blevet ramt af et omfattende cyberangreb, hvilket har resulteret i et nedbrud i det danske elnet. EnergiSikker frygter nu alvorlige konsekvenser for EnergiSikkers ry og økonomi.

Missionen handler om at forstå, hvordan et hackerangreb kan destabilisere energisektoren. Eleverne skal også udvikle en beredskabsplan og en effektiv kommunikationsplan for at bevare tilliden til de danske borgere og sikre, at der fortsat vil være energiforsyning i det danske land.

Mission 3:

Operation Phishing Guard – Cyber Awareness

Denne mission handler blandt andet om når vi modtager mistænkelig e-mails (phishing) eller har for dårlige passwords. I missionen har vi fokus på hvordan de unge kan beskytte sig selv og sine oplysninger, og lave deres egen informationskampagne for at sprede vigtigheden af cyber awareness.

Mission 4:

Digitale fodspor (AAU – Haaukins)

Eleverne skal på denne mission arbejde med cybersikkerhed i relation til sociale medier. Gennem aktiviteter på læringsplatformen Haaukins vil eleverne lære, hvordan data, de deler online, kan udnyttes af cyberkriminelle. Eleverne vil gennemføre opgaver, der simulerer etiske hackerangreb, analysere deres egen datadelingspraksis og udvikle løsninger for at beskytte sig online. Målet med missionen er, at eleverne lærer at balancere social interaktion og datasikkerhed, hvilket vil hjælpe til dem til at færdes mere trygt på nettet.

Mission 5:

Hjælp virksomheden SneakPeak med at undgå hacking (Viden om data)

Missionen præsenterer begreber som phishing, smishing, Red Flag og Blue Flags teams, og eleverne skal agere konsulenter, der skal vejlede virksomheden, SneakPeak, i, hvordan de undgår at blive hacket.

For at kunne vejlede SneakPeak skal eleverne forstå og forklare begrebet generativ AI herunder, hvordan teknologien kan have betydning for den risiko, der er for at man som virksomhed bliver hacket. Eleverne skal også selv komme med bud på, hvordan SneakPeak både kan forsvare sig og forebygge at blive hacket, samt hvordan de potentielt kan blive angrebet.

Sådan deltager du

 

Første skridt er at tilmelde dig og din klasse(r) Cybermissionen på tilmeldingslinket nedenfor – det er ikke bindende, men derved får du løbende alt den information, du har brug for.

Når du tilmelder en klasse, modtager du et lærer-kompendie med posten. Du modtager det i god tid inden Cybermissionen løber af stablen. Du behøver ikke lægge dig fast på én mission – du kan vælge præcis den eller de missioner, der passer bedst til de faglige områder du arbejder med.

Praktiske oplysninger

Cybermissionen skydes officielt i gang den 1. oktober, i anledningen af den internationale cybersikkerhedsmåned, og I vil modtage al materialet på forhånd. Det er dog op til jer – hvornår I vælger at arbejde med materialet. Vi afholder en online indledende introduktion for undervisere på ungdomsuddannelserne d. 19. september kl. 09.00 -10.00.

Tilmeld dig via boksen længere oppe på siden (det er dog frivilligt at deltage)!

Sådan kan Cybermissionen indgå som en del af undervisningen på de forskellige ungdomsuddannelser:

Cybermissionen – Gymnasierne

Cybermissionen er velegnet til arbejdet med it-sikkerhed i informatik og/eller i fællesfaglige forløb på STX, HHX, EUX og HTX. 

Cybermissionen – EUD

På EUD kan Cybermissionen anvendes til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med elevernes forståelse af it-sikkerhed og databeskyttelse. Dette kan være relateret både til elevernes fritid, og i forbindelse med deres lærepladsanvendelse af digitale systemer.

Cybermissionen – FGU

På FGU kan Cybermissionen til at arbejde helhedsorienteret gennem praksis med aktuelle emner og digital dannelse. Eksempelvis i et helhedsorienteret forløb, hvor fagene dansk, PASE, identitet og medborgerskab kan indgå.

Hvis du er tilmeldt, vil du til november modtage login-oplysninger til upload modulet.

Elevvideoerne skal være optaget i MP4 og må ikke vare mere end 5 min.

FAQ

Hvilke ungdomsuddannelser må deltage i Cybermissionen?

Alle ungdomsuddannelser må deltage i Cybermissionen.

Er det gratis at deltage?

Ja. Der er ingen udgifter forbundet med deltagelse i Cybermissionen.

Hvor mange klasser må jeg tilmelde?

Alle de klasser du ønsker at deltage med. Men man må kun sende én video pr. klasse til den nationale konkurrence.

Hvad består den materialepakke jeg får tilsendt af?

Du får tilsendt et velkomstbrev, og et trykt lærerkompendie med missionerne. Hvis I er flere lærere fra samme institution som har tilmeldt sig, sørger vi så vidt muligt for, at sende materialerne samlet.

Hvad kræver det af mig som underviser at lade min eleverdeltage i Cybermissionen?

Det kræver ingen specielle faglige forudsætninger, at deltage i Cybermissionen. Det kræver, at du tilmelder dig konkurrencen og gerne afsætter 5-6 timer i din årsplan.

I skriver at Cybermissionen er en konkurrence, hvordan forgår det?

Der bliver kåret 1 vinder indenfor hver mission. Klassen får t-shirts så alle kan se, at de har vundet Cybermissionen, ligesom at skolen får tilbudt et emblem til deres hjemmeside, med vinderen af Cybermissionen. Derudover bliver klassen inviteret til halvdagskonference hos Aalborg Universitet i København hvor vi sammensætter et spændende program med oplægsholdere og workshops. Eventuelle udgifter i forbindelse med kost og transport til og fra arrangementet bliver dækket af Cybermissionen.

Hvad kan man vinde?

Der bliver kåret 1 vinder indenfor hver mission. Klassen får t-shirts så alle kan se, at de har vundet Cybermissionen , ligesom at skolen får tilbudt et emblem til deres hjemmeside, med vinderen af Cybermissionen. Derudover bliver klassen inviteret på et besøg hos Aalborg Universitet i København hvor vi sammensætter et spændende program med oplægsholdere og workshops. Det forventes at finde sted i april det kommende år, endelig dato gives så snart vi kender den. Eventuelle udgifter i forbindelse med kost og transport til og fra virksomhedsbesøget vil blive dækket af Cybermissionen.

Hvornår modtager jeg login-oplysninger til upload-modulet?

Du modtager login-oplysninger på mail senest primo november.

Kan mine elever selv uploade deres video?

Nej, af verifikationshensyn er det kun den lærer, der tilmelder klassen konkurrencen, som kan uploade videoer.

I hvilket tidsrum kan mine elever arbejde på Cybermissionen?

Konkurrencen løber fra 1. oktober – 8. december kl. 24:00, hvor det er sidste chance for at indsende en video og dermed deltage i den nationale konkurrence. Så I kan i princippet selv bestemme, hvornår I arbejder med Cybermissionen.

Findes der supplerende materiale jeg kan anvende i min undervisning?

Ja. Siden opdateres med plug’n’play undervisningsforløb som tilpasses de enkelte missioner, så de er lige til at gå til. På emu finder du bl.a. et stort vidensområde om cybersikkerhed og digital dømmekraft under alle uddannelsesområder. Besøg også: https://www.cyberskills.dk/teaching/ – hvor du kan få adgang til en række undervisningsforløb på Praxis online.

Kommer der et informationsmøde om Cybermissionen?

Ja. Vi afholder et online informationsmøde i september hvor vi gennemgår materialerne. Ønsker du at se eller gense informationsmødet, kan du sende os en mail, så får du tilsendt et link til webinaret.

Hvilke kriterier vurderes elevernes præsentationsvideoer ud fra?

Præsentationerne vurderes ud fra følgende kriterier:

  • eleverne har gennemført den valgte mission
  • eleverne demonstrerer relevant viden om digital sikkerhed og kan bruge fagudtryk, som er relevante for den valgte case
  • eleverne fremlægger deres problemstilling, research, designvalg og løsning klart og præcist, og de har forskellige produkter med, som understøtter deres formidling
  • eleverne har lavet en original og troværdig løsning, hvor sammenhængen mellem deres research og missionens problemstilling er klar.
Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål til Cybermissionen?

Du kan kontakte Katja på katja.kopke@stil.dk, hvis du har spørgsmål.

Cybermissionen er lavet i samarbejde med CyberSkills som udvikler materiale og aktiviteter målrettet ungdomsuddannelser indenfor cybersikkerhed.

CyberSkills realiseres af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Happy42, Akademiet for Talentfulde Unge, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond, som også finansierer indsatsen.

Hvem står bag?