Mission 2 – Trusselsvurdering og Risikoanalyse

Dét skal du vide, før du går i gang

På denne mission skal I arbejde med risikoanalyse og trusselsvurdering.
I skal udarbejde en trusselsvurdering af en virksomhed i telesektoren og sætte jer i sædet som ‘ekstern konsulent’.
I arbejdet med trusselsvurderingen skal I kortlægge, hvem der kunne have interesse i at angribe virksomheden, hvad deres motiv kunne være og hvilke konsekvenser det kan have for en virksomhed hvis vigtige værdier ændres, stjæles eller lækkes, eller hvis kritiske systemer eller andre it-services pludselig ikke er tilgængelige.
Men download missions-materialet, og sæt jer ind i missionen, og husk at der ligger inspirationsvideoer i bunden af siden som vi anbefaler jer at se.

Vurderingskriterier

Eleverne har gennemført den valgte mission

Eleverne demonstrerer relevant viden om digital sikkerhed og kan bruge fagudtryk, som er relevante for den valgte case

Eleverne fremlægger deres problemstilling, research, designvalg og løsning klart og præcist, og de har forskellige produkter med, som understøtter deres formidling

Eleverne har lavet en original og troværdig løsning, hvor sammenhængen mellem deres research og missionens problemstilling er klar.

Download missionen og begrebsplakaten her!

Anbefalede videoer til missionen

Hvordan beskytter vi Danmarks kritiske infrastruktur? v. Jess Stausholm

Jess Stausholm er Senior Technology Director ved TDC NET og forholder sig til trusler hver dag i hans arbejde. Han vil fortælle om hvilket trusselsbillede de oplever i telesektoren og hvorfor det er vigtigt at vi gør alt for at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur?

Hvad påvirker trusselsbilledet i Danmark? v. Mikael Vingaard 

Mikael Vingaard har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 20 år og udelukket med OT (operationel teknologi) sikkerhed siden 2014 og driver i dag én af verdens førende ICS/SCADA honeypot netværk. Mikael fortæller om hvordan fx IoT åbner døren for mange hackere.

Hvad er en risikoanalyse? v. Rebekka Kurland

Rebekka Kurland er Cyber Security Risk Manager hos Mærsk, og har beskæftiget sig utrolig meget med risikoanalyse og trusselsvurdering i løbet af hendes karriere indenfor cybersikkerhed. Rebekka vil fortælle jer om hvordan man udarbejder en god risikoanalyse.

Sådan laver man en omverdensanalyse v. Linda Pedersen

Hvordan er det lige at man laver en god omverdensanalyse? I denne video vil Linda fortælle jer om hvordan I bruger modellen bedst – og give jer konkrete eksempler i forhold til cybersikkerhed.

Hvordan kan Cybermissionen indgå som en del af undervisningen?

Læs mere om det nedenfor!

Cybermissionen – Gymnasierne

Cybermissionen er velegnet til arbejdet med it-sikkerhed i informatik og/eller i fællesfaglige forløb på STX, HHX og HTX. 

I mission 1 og 3 arbejdes der anvendelsesorienteret med læreplanens faglige mål om, at eleverne skal kunne beskytte deres egne digitale identitet og egne data på internettet. Mission 1 kan desuden indgå i et fællesfagligt forløb med fokus på digital dannelse, fx mellem dansk, samfundsfag og informatik.Mission 2 handler om at lave trusselsvurdering for en virksomhed. Dermed dækker mission 2 læreplanens faglige mål om at kunne redegøre for menneskelige og tekniske aspekter af it-sikkerhed.  Alle missionerne har fokus på anvendelse af fagbegreber og faglige modeller samt på formidling til en bestemt målgruppe.

Cybermissionen – EUD

Cybermissionen kan på EUD anvendes til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med elevernes forståelse af it-sikkerhed og databeskyttelse. Dette kan være relateret både til elevernes fritid, og ifb med deres læreplads anvendelse af digitale systemer.
Missionerne kan i forbindelse med grundfag f.eks anvendes tværfagligt i Dansk og Design, hvor missionens produkt understøtter opfyldelsen af en række faglige mål inden for kommunikation og kommunikationsdesign, samt erhversinformatik hvor fagets mål for kompetenceområde: Digital myndiggørelse understøttes. I forbindelse med en mere brancheorienteret relation, kan missionerne kombineres med indhold på grundforløbets anden del, hvor it-sikkerhed kan indgå i et fagligt, erhvervsrelateret, perspektiv, eller på hovedforløbene hvor elevernes erfaring og viden fra lærepladsen kan være udgangspunkt for dialog omkring løsning af missionerne.

Cybermissionen – FGU

Cybermissionen kan på FGU bruges til at arbejde helhedsorienteret gennem praksis med aktuelle emner og digital dannelse. Mission 1 er oplagt at anvende i helhedsorienteret forløb, hvor fagene dansk, PASE, identitet og medborgerskab kan indgå.
Mission 3 har mere fokus på de mål, der arbejdes med i faget teknologiforståelse. Her kan eleverne bl.a. arbejde med at udvikle dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed såvel som etiske aspekter i anvendelsen af digitale teknologier og data, samt det at kunne forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund.