Mission 1 – Cyber Awareness

Dét skal du vide, før du går i gang

På denne mission skal I arbejde med  kommunikation for at skabe  bedre og sundere digital adfærd.
I skal finde på en anderledes og kreativ måde at uddanne unge så de forstår vigtigheden af cybersikkerhed – altså forstå hvorfor netop de, er nogle af de vigtigste brikker i den “menneskelige firewall”.
I skal udarbejde en kommunikationskampagne, som bidrager til at unge bliver i stand til at spotte phishing-angreb, falske mails eller bliver bedre til at skifte passwords og låse computeren. Men download missions-materialet, og sæt jer ind i missionen, og husk at der ligger inspirationsvideoer i bunden af siden som vi anbefaler jer at se.

Vurderingskriterier

Eleverne har gennemført den valgte mission

Eleverne demonstrerer relevant viden om digital sikkerhed og kan bruge fagudtryk, som er relevante for den valgte case

Eleverne fremlægger deres problemstilling, research, designvalg og løsning klart og præcist, og de har forskellige produkter med, som understøtter deres formidling

Eleverne har lavet en original og troværdig løsning, hvor sammenhængen mellem deres research og missionens problemstilling er klar.

Download missionen og begrebsplakaten her!

Anbefalede videoer at se inden I går igang!

Cybersecurity Awareness – Hvem beskytter vi os mod ? v. Jonathan Davis

Jonathan Davis er Principal Security Program Manager hos Microsoft. I denne talk kommer han ind på hvorfor er cyber awareness vigtigt? Og hvilke typer hackere er det vi skal frygte?

Tips og tricks til gode cyber awareness kampagner v. Friha Aktar

Friha Aktar fra er Partner hos Institut for Cyberrisk og arbejder med cyber awareness kampagner til daglig. I denne talk kommer Friha med gode tips og råd til jeres cyber awareness kampagne.

Når budskaber skal fange v. Susan Nørgaard

Susan Nørgaard er ejer af bureauet Nørgaard & CO og arbejder til dagligt med kommunikation og det at lave spændende budskaber der fanger målgruppens opmærksomhed. Hun vil fortælle jer lidt om hvordan kommunikationsmodellen fungerer – og hvordan I anvender den til at lave stærke budskaber.

Hvordan kan Cybermissionen indgå som en del af undervisningen?

Læs mere om det nedenfor!

Cybermissionen – Gymnasierne

Cybermissionen er velegnet til arbejdet med it-sikkerhed i informatik og/eller i fællesfaglige forløb på STX, HHX og HTX. 

I mission 1 og 3 arbejdes der anvendelsesorienteret med læreplanens faglige mål om, at eleverne skal kunne beskytte deres egne digitale identitet og egne data på internettet. Mission 1 kan desuden indgå i et fællesfagligt forløb med fokus på digital dannelse, fx mellem dansk, samfundsfag og informatik.Mission 2 handler om at lave trusselsvurdering for en virksomhed. Dermed dækker mission 2 læreplanens faglige mål om at kunne redegøre for menneskelige og tekniske aspekter af it-sikkerhed.  Alle missionerne har fokus på anvendelse af fagbegreber og faglige modeller samt på formidling til en bestemt målgruppe.

Cybermissionen – EUD

Cybermissionen kan på EUD anvendes til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med elevernes forståelse af it-sikkerhed og databeskyttelse. Dette kan være relateret både til elevernes fritid, og ifb med deres læreplads anvendelse af digitale systemer.
Missionerne kan i forbindelse med grundfag f.eks anvendes tværfagligt i Dansk og Design, hvor missionens produkt understøtter opfyldelsen af en række faglige mål inden for kommunikation og kommunikationsdesign, samt erhversinformatik hvor fagets mål for kompetenceområde: Digital myndiggørelse understøttes. I forbindelse med en mere brancheorienteret relation, kan missionerne kombineres med indhold på grundforløbets anden del, hvor it-sikkerhed kan indgå i et fagligt, erhvervsrelateret, perspektiv, eller på hovedforløbene hvor elevernes erfaring og viden fra lærepladsen kan være udgangspunkt for dialog omkring løsning af missionerne.

Cybermissionen – FGU

Cybermissionen kan på FGU bruges til at arbejde helhedsorienteret gennem praksis med aktuelle emner og digital dannelse. Mission 1 er oplagt at anvende i helhedsorienteret forløb, hvor fagene dansk, PASE, identitet og medborgerskab kan indgå.
Mission 3 har mere fokus på de mål, der arbejdes med i faget teknologiforståelse. Her kan eleverne bl.a. arbejde med at udvikle dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed såvel som etiske aspekter i anvendelsen af digitale teknologier og data, samt det at kunne forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund.